Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

S__748784311

 

 

UpdatesinFamily Medicine 2017 (อบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2560) วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเพทฯ : หนังสือขออนุมัติ โครงการฯ   แผ่นพับ  

สอบถามเพิ่มเติม  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   โทร 02-7166651-2

*** แจ้งปรับราคาที่พัก โรงแรมอวานีเอเทรียม จาก 1,700 -1,800 บาท เป็น 2,100 บาท 

 

***************

ประกาศการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัต

เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2559คลิก

 

(1) สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานฯ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน  รอบที่ 1

ประกาศแพทยสภา ประกาศราชวิทยาลัยฯ สถาบันฝึกอบรม ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1

ติดต่อขอรายละเอียดกับสถาบันฝึกอบรมโดยตรง และดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามเพิ่งเติม  สนง.ราชวิทยาลัยฯ 02 716 6651-2

 

(2) สำหรับผู้สนใจทั่วไป

อบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 "Short Course in Practical Dermatology"จัดโดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

http://dst.or.th/html/index.php?op=article-detail&id=1370&cid=22#.WJgA5Xdh1E4

 

                                           SmileSmileSmileSmileSmile 

 


WONCA News  รายละเอียดน่าสนใจ

  • การเพิ่มกรอบงานบริหารเวชศาสตร์ครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
  • Smile