Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

S__748784311

 

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 1

 ประกาศ  รายชื่อผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน  รอบที่ 1

ประกาศแพทยสภา    ประกาศราชวิทยาลัยฯ  สถาบันฝึกอบรม  ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1

ติดต่อขอรายละเอียดกับสถาบันฝึกอบรมโดยตรง และดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามเพิ่งเติม  สนง.ราชวิทยาลัยฯ 02 716 6651-2


(1) สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานฯ

 ครั้งที่ 3 วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  จ.เชียงใหม่

ขออนุมัติแพทย์ประจำบ้าน  ขออนุมัติ track 3  รายชื่อ track 3  โครงการและตาราง  ใบลงทะเบียน

ส่งใบลงทะเบียนและสำเนาการโอนเงิน   ภายในวันที่ 4พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 15.00 น.

ได้ที่    Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ  โทรสาร 02 716 6653  

 

(2) สำหรับผู้สนใจทั่วไป และแพทย์ผู้วางแผนจะสอบหนังสืออนุมัติ (อบรม 3 ครั้ง I: 26-29 ก.ค. 2559 & II: 26-29 ก.ย. 2559)

WS-III วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559: Analysis and Report Writing for Home Visit, Research and Community Project(สำหรับผู้มีงาน) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 รายละเอียดการสมัคร-คลิก สอบถามที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทร 086-4802079

 

(3) โครงการ Intensive course ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  สำหรับแพทย์โครงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครบอครัว (Track 3) ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

หนังสือเชิญ รายละเอียดโครงการ ใบลงทะเบียน(pdf)   ใบลงทะเบียน


                                           SmileSmileSmileSmileSmile 

 


WONCA News  รายละเอียดน่าสนใจ

  • การเพิ่มกรอบงานบริหารเวชศาสตร์ครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
  • Smile