Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้นสำหรับครูพี่เลี้ยงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันหลักที่สนับสนุนทางวิชาการและสถาบันปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน  2558   ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร  หนังสือเชิญ    โครงการ  กำหนดการ   ลงทะเบียน  

 

       การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2559   ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน   รายชื่อสถาบันฝึกอบรมและจำนวนตำแหน่ง    ใบสมัคร word   ใบสมัครpdf

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3  สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่   หนังสือเชิญ  โครงการ  ใบลงทะเบียน (wrd)    (pdf)  

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพจิตของครอบครัว ครั้งที่ 3 :  The 3rd Family Mental Health Workshop           WSH I: December 8-12, 2015  and  WSH II: December 14-18, 2015                                                                                                           หนังสือเชิญประชุม     รายละเอียดโครงการ(announcement)     ใบลงทะเบียน(application form)  ประวัติวิทยากร (Prof.Jon Carlson CV)

การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ ครั้งที่ 3 : Analysis and Report Writing for Home Visit, Research and Community Project กำหนดการใหม่ 18-21 มกราคม 2559 สอบถามที่  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  โทร  086-4802079


สำหรับผู้สนใจ : ประกาศการสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติ 11-12 มิถุนายน 2558

การอบรม ฟื้นฟูวิชาการ (Updates) ประจำปี 2559 กำหนดจัดประมาณ วันที่ 4 ถึง 8 เมษายน พ.ศ.2559


SmileSmileSmileSmileSmileSmile

 

รวบรวมบรรยายฟื้นฟูวิชาการปีก่อน ๆ

Update in Family medicine 2014”: Power Point จากวิทยากร

* Update in Family medicine 2013

  • รวม power point การบรรยาย ดูได้แล้วที่นี่
  • บันทึกเสียงประกอบ การบรรยาย ฟังได้แล้ว ที่นี่

* Update in Family medicine 2012

File การบรรยายใน Update in Family Medicine: March 2012

 

 

เอกสารการอบรม Intensive course 29/9/57 ถึง 3/10/57

เอกสารการอบรม Training of trainerแพทยศาสตร์ ศึกษาเบื้องต้นสำหรับครูพี่เลี้ยงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

  • WONCA Standards for Postgraduate Family Meidicine Education 2013: Download
  • The WONCA Jeju 2012 Declaration on Family Medicine Enhancement: Download

WONCA News  รายละเอียดน่าสนใจ

  • การเพิ่มกรอบงานบริหารเวชศาสตร์ครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด