Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศเรื่องการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2559 บคำขอสมัครสอบ

 

การอบรม ฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2559 (Updates in Family Medicine 2016) วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ  ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม. สอบถามที่  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  โทร  02-7166651-2   หนังสือเชิญประชุม  รายละเอียดโครงการ  แผ่นพับลงทะเบียน

SmileSmileSmileSmileSmileSmile

รวบรวมบรรยายฟื้นฟูวิชาการปีก่อน ๆ

Update in Family medicine 2014”: Power Point จากวิทยากร

* Update in Family medicine 2013

  • รวม power point การบรรยาย ดูได้แล้วที่นี่
  • บันทึกเสียงประกอบ การบรรยาย ฟังได้แล้ว ที่นี่

* Update in Family medicine 2012

File การบรรยายใน Update in Family Medicine: March 2012

 

 

เอกสารการอบรม Intensive course 29/9/57 ถึง 3/10/57

เอกสารการอบรม Training of trainerแพทยศาสตร์ ศึกษาเบื้องต้นสำหรับครูพี่เลี้ยงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

  • WONCA Standards for Postgraduate Family Meidicine Education 2013: Download
  • The WONCA Jeju 2012 Declaration on Family Medicine Enhancement: Download

WONCA News  รายละเอียดน่าสนใจ

  • การเพิ่มกรอบงานบริหารเวชศาสตร์ครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด